biblioterapeutiskt skrivande

Biblioterapeutiskt skrivande och samtalsterapi hemma hos dig

Vill du prova kombinerad skriv- och samtalsterapi utan att gå hemifrån? Under våren 2019 tar jag emot fler klienter via Skype eller telefon, en utmärkt lösning för dig som har mig på distans. 

Vem är du?

Du upplever att du vill komma vidare med dig själv. Du vill hitta nya vägar och återta kontrollen i ditt liv och din kreativitet. Bryta invanda mönster som hämmar dig. Du vill att någon lyssnar, speglar dig och ger dig det utrymme du förtjänar. Det är inget krav att du är en skrivande människa, men du är nyfiken på skrivandet som ett verktyg att utforska dig själv och din kreativietet.

Vem är jag? 

Jag är författare och utbildad skrivpedagog med biblioterapi som specialitet. Jag har arbetat med grupper och individer i kreativt skrivande sedan 2007, i egen regi och på uppdrag av olika aktörer (Barncancerfonden, Fridhems folkhögskola, Sörängens folkhögskola, Skurups folkhögskola). Jag är också diplomerad samtalsterapeut, utbildad på PsykosyntesAkademin, och har tagit emot klienter nästan lika länge. Kreativt skrivande och personlig utveckling i en lyckad kombination.

Hur går det till?

Under den första session ser vi över dina behov, var tyngdpunkten ska ligga. Du vill antingen fokusera på skrivandet och få coaching i det, eller arbeta med skrivandet mer terapeutiskt och fokusera på dig själv. Vi bokar in tio sessioner och anpassar frekvensen till var eller varannan vecka. Vill du fortsätta efter dessa tio sessioner är du förstås välkommen att göra det.

Vad kostar det?

Sessionerna pågår i en timme och arvodet 850 kronor/session. För texter som ska läsas inför sessionerna debiteras 20 öre/ord.

Vill du veta mer?

Kontakta mig ( terapi@kreagrafen.se ) så berättar jag mer om hur sessionerna kan gå till. Det kan också bli aktuellt med andra aktiviteter, skrivretreater och kurser.