Drömförverkligande med psykosyntes

AC Collin hjälper dig att förverkliga drömmar
Anna-Carin Collin dipl. psykosyntesterapeut

Första steget att förverkliga drömmar är att sätta ord på dem. Nästa steg är att få syn på sina invanda beteendemönster, och förändra dem som står i vägen. Där kan jag hjälpa till.

Roberto Assagioli, grundaren av psykosyntes, menade att vi själva är vårt största hinder i självförverkligande. Tänk efter en stund. Vad är det du innerst inne vill? Vad drömmer du om? Vad hindrar dig? Vad är det värsta som kan hända?

Ofta är det rädsla som sätter käppar i hjulet. Rädsla att misslyckas – eller lyckas. Rädsla att släppa taget om sargen, tryggheten. Tänk på kraften i lusten och motivationen när vi gör något vi verkligen vill. Hur ofta är vi i kontakt med den?

Psykosyntes som modell för personlig utveckling

Psykosyntes är intuitivt och lätt att ta till sig. Hela människan räknas. Tankar, känslor, kropp och själ. Vi är så upptagna med att hantera den yttre, kaotiska världen, att vi inte hinner lyssna inåt. Det holistiska synsättet, att allt hänger ihop, gör det enklare att förstå varför vi får fysiska reaktioner om vi inte mår bra i själen. Känslor sätter igång tankar, som skapar upplevd smärta i kroppen, som skapar oro, som väcker tankar, och känslor …

 

Ett rikare liv, men mer komplicerat

Ett av den välmående västvärldens stora problem är att vi paradoxalt nog inte mår särskilt bra. Varje dag kan vi läsa om den psykiska ohälsans utbredning. Vi förstår inte hur det kan hänga ihop, att vi har det så bra materiellt och ändå mår så psykiskt dåligt. Assagioli menade att vårt liv visserligen har blivit rikare, bredare och mer stimulerande, men samtidigt mer komplicerat och utmattande. Han ansåg att vi har två val: Att förenkla den yttre världen, eller stärka våra inre förmågor – framför allt viljan. Det är här drömmarna kommer in.

Så här arbetar jag med att förverkliga drömmar

När vi inleder ditt personliga psykosyntesarbete bokas du för minst sex sessioner. Varje session är 60 eller 90 minuter. Inledningsvis ses vi en gång i veckan. Det finns också möjlighet att ha sessioner online via Zoom.

Med psykosyntes som grund går vi på djupet och blickar framåt. Till vår hjälp att förverkliga drömmar har vi metoder och tekniker från KBT, gestalt och psykodynamisk terapi. Anknytningsteorin, roller i familjesystem och familjekonstellationer är begrepp som förekommer inom psykosyntes. Det holistiska synsättet gör att man ser till hela människan, såväl tankar, känslor och kropp. Det som skiljer psykosyntes från andra terapier är det andliga perspektivet. Själen. Tanken är att vi har ett övre omedvetet, det transpersonella, där intuition, fantasi, kreativitet och drömmar håller till.

Det är inte ovanligt att vi psykosyntesterapeuter är specialiserad på någon teknik, som t.ex. bildskapande, dans, guidade meditationer, visualiseringar. Som konstnär och författare ligger text och bild som terapeutiska verktyg mig nära. Att skrivandet kan vara terapeutiskt läkande finns det vetenskapliga bevis för och det är ett utmärkt sätt att bearbeta mellan sessionerna. Jag använder ett biblioterapeutiskt arbetssätt.

 

: : :

Min personliga psykosyntesresa började med introduktionskursen Essentials på PsykosyntesAkademin våren 2006. Samma höst påbörjade jag den fyraåriga utbildningen. Jag har tagit emot klienter sedan våren 2009.

År 2010 tilldelades jag Margo Russell-stipendiet för mitt sätt att sprida psykosyntesen utanför terapirummet, via min Skrivarsafari, en upplevelsebaserad kurs i kreativt skrivande. Den har arrangerats på Fridhems folkhögskola varje sommar sedan dess. Att skrivandet kan vara läkande är jag övertygad om.

Under 2017 har jag fortbildat mig i det biblioterapeutiska arbetssättet på Ersta Sköndal Högskola. Arbetssättet innebär att litteratur, bilder, filmer och musik används som inspiration för samtal om hälsa, välmående och utveckling. 

/AC Collin, januari 2018

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara