Stora lektörspaketet

Lektörsläsning på djupet. Du får en längre sammanställning med synpunkter och tips hur du kan komma vidare. Fokus på struktur, form och innehåll, gestaltning av miljö och karaktärer mm.

Startkostnad 6.500 kronor + 10 kronor/manussida från sida 25.

När vi är överens om att lektörsläsningen ska göras får du en faktura beräknat på manusets omfång. Så snart betalningen är registrerad påbörjas arbetet. Priset gäller för privatpersoner. För företag tillkommer moms 25%.

Skicka ditt manuskript som vanlig post eller mejl. Följande gäller:

• utskrivet manus får inte vara handskrivet.
• teckenstorlek minst 12 punkter.
• radavstånd minst 1,5 och inte mer än 65 nedslag per rad.
• typsnitt, Times New Roman, Garamond eller motsvarande.
• sidnumrering ska finnas.
• titel och ditt namn ska finnas, gärna som fotnot så att det syns på varje sida.
• skicka inte original.
• Om du vill ha det utskrivna manuset i retur, bifoga ett frankerat kuvert med ditt namn och adress.