Kreagrafen har mer än tjugofem års erfarenhet av kommunikation i print och digitala medier och kan ta ett helhetsgrepp, från idé till genomförande. Verksamheten har två huvudspår:

Content: innehåll i form av text och bild. Copywriting, informationstexter, redaktionellt, kommersiellt, informativt.
Litterära tjänster: lektörsutlåtanden, författarcoaching, skrivarkurser, skrivhandledning, workshops, föredrag och seminarier, skrivterapi.

Kreagrafen bedriver verksamhet i Stockholm, men tar också uppdrag på distans.