Din externa webbredaktör – Kreagrafen

Din externa webbredaktör

Kreagrafen kan vara din externa webbredaktör som ser till att du syns på nätet. På bara ett par decennier har exponering i digitala kanaler blivit allt viktigare. Internet har blivit den självklara kanalen där vi söker information och interagerar. Finns du inte representerad på nätet, existerar du inte. 

Vad värre är, om informationen är inaktuell eller irrelevant, kan det påverka uppfattningen om dig, ditt företag, tjänsterna och produkterna. Kreagrafen löser det. Kreagrafen kan bli din externa webbredaktör och du kan ägna dig åt kärnverksamheten.

En genomlysning visar sprickorna

Vi ser över ditt informationsflöde, strukturerar och värderar det. Vi lägger upp en publiceringsplan som passar din verksamhet och effektiviserar driften. Det gäller såväl text som bild. Du kan även få hjälp med kampanjaktiviteter som kan samköras i sociala medier, och funktionalitet som uppmuntrar till interaktivitet.

Kreagrafen samarbetar med olika aktörer inom webbpublicering, såväl teknik som form. Finns behov av ett helt team som tar ett helhetsgrepp kan Kreagrafen ha en projektledande roll.

Vad har din externa webbredaktör för bakgrund? Uppdrag och projekt i urval

Året var 1996 och landets kommunikationsminister vågade inte ha någon uppfattning om Internet, mer än att det var något övergående. Så blev det inte. Jag hade precis avslutat en multimediautbildning och via olika, slingriga vägar började jag arbeta på Marieberg Interactive som webbproducent. Den stora uppdragsgivaren var Dagens Nyheter.

Internet var hett och landets största morgontidning skulle sjösättas på nätet. Det fanns en rädsla internt på redaktionen för detta ”nya” som riskerade att utmanövrera papperstidningen, men så blev det inte heller. Min roll var bland annat att fungera som tolk mellan affärsutvecklare och tekniker. Hur förverkligas idéerna? Vad går att genomföra tekniskt och ekonomiskt?

Vid den här tiden var ICON Medialab en av de mest tongivande aktörerna. Fem medarbetare, varav några av grundarna, drog sig ur och startade konceptbyrån HEAD Concept. Där fick jag rollen som Conceptual Director med ansvar för content och användarscenarios i de prototyper som framställdes till våra kunder.

Efter millenieskiftet dalade IT-ballongen. Jag började arbeta med egna projekt och startade en community för singelmän tillsammans med journalisten Fredrik Svedjetun. Dr.Single med devisen ”Två är en för mycket” gjorde stor succé och drevs som ett ideellt projekt under några år.

I april 2005 gjorde jag en resa till Venedig. Jag deltog i en författarverkstad arrangerad av Ann Ljungberg. Det blev uppstarten på ett samarbete där vi producerade en Skrivarkalender som publicerades år 2007 och 2008. Jag ansvarade för intervjuer med författare och var redaktör för den webbcommunity där vi kunde interagera med läsarna.

Efter utbildningen på PsykosyntesAkademin blev jag anställd som kommunikatör med ansvar för den nya hemsidan, publicerad i WordPress, och exponering i sociala medier.

 

 

Ta kontakt för mer information >>