Novell

Har du skrivit en novell? Vill du veta om den håller för utgivning? Många tror att e-boken kommer att bana väg för e-novellen och att efterfrågan på korta berättelser kommer att öka. Det är behändigt att läsa noveller i mobil och på läsplattor och i takt med att vi vänjer oss vid den ”nya” tekniken vill vi läsa mer.

Jag läser din novell och ger dig ett utlåtande. Kontakta mig här >>

Kostnad 2500 kronor, max femton A4-sidor, därefter 25 kronor/sida. Priset gäller för privatpersoner. För företag tillkommer moms 25%.

Har du en underlag till en hel novellsamling väljer du stora lektörspaketet.

Jag tar emot ditt manuskript som vanlig post eller mejl. Följande gäller:

• max femton A4-sidor, därefter 25 kronor/sida.
• utskrivet manus får inte vara handskrivet.
• teckenstorlek minst 12 punkter.
• radavstånd minst 1,5 och inte mer än 65 nedslag per rad.
• typsnitt, Times New Roman, Garamond eller motsvarande serif.
• sidnumrering ska finnas.
• titel och ditt namn ska finnas, gärna som fotnot så att det syns på varje sida.
• skicka inte original.
• Om du vill ha det utskrivna manuset i retur, bifoga ett frankerat kuvert med ditt namn och adress.

Min ”novellresa”

Jag är engagerad i skrivarnätverket NAFS, ett forum för skribenter som satsar seriöst på novellskrivandet, sedan starten 2005. Flera av oss har vunnit skrivartävlingar och blivit utgivna i olika sammanhang. År 2007 gav vi ut vår första novellantologi. Jag har deltagit i flera novelltävlingar där jag har fått vunnit eller fått omnämnanden. Två av mina e-noveller finns publicerade på HOI förlag.

Att betrakta en älg” – HOI förlag
”Strax innan de åt melon” – HOI förlag
”Amanda skulle aldrig lukta hallon” – vinnare i Mörkersdottirs förlags skräcknovelltävling
”I dräktighet” –  antologin Över en fika
”På det viset” – andrapris i Tidskriften Evangeliums novelltävling på temat barnet
”Hon rinner som sand mellan hans fingrar” – finalist i Litteraturmagazinets novelltävling
Medverkan i ICA-kurirens antologi ”Klockan åtta”
Medverkan i skräcknovellantologin ”På denna grund”.

I SVT:s litteratursatsning ”Slutet på historien” (2007) kom jag till final med ett bidrag som avslutade en novellinledning skriven av Håkan Nesser.