Vem är AC Collin?

Vem är AC Collin? Den vanligaste första frågan brukar vara ”AC, vad står det för?”

Jag heter Anna-Carin Collin och har ägnat mig åt kommunikation i ord och bild i hela mitt yrkesverksamma liv. Jag började min yrkesbana som grafisk formgivare och vidareutbildade mig till copywriter. Jag blev med tiden webbproducent och kommunikatör i digitala medier. Det var i mitten av nittiotalet och den digitala utvecklingen undgick ingen, allra minst mig. Det rådde pionjäranda och att vara generalist var välkommet. Med min bakgrund som grafiker, skribent, webbproducent har jag skaffat mig en bred tvärkompetens. Jag har en förförståelse för både innehåll och uttryck och vad som är tekniskt möjligt att göra.

Vändpunkter i livet

En av mina vändpunkter i livet kom 2006. Jag hade återhämtat mig från IT-turbulensen och började intressera mig för pedagogik och personlig utveckling. Under de följande åren utbildade jag mig till samtalsterapeut på PsykosyntesAkademin, parallellt med en utbildning till skrivarpedagog. Skrivandet är det som förenar mina verksamheter, och numera använder jag ett biblioterapeutiskt arbetssätt när jag tar emot klienter i samtal och coachar författare att mejsla fram sina berättelser.

En annan vändpunkt var självklart min debut som författare. Romanen ”Mamma kom aldrig hem” (Ordberoende förlag) släpptes hösten 2015 och har följts av flera bokprojekt. Läs mer om mitt författarskap här >>  

Läs mer om biblioterapi här >>

AC Collin målar på Fårö
Tidig morgon vid havet på Fårö, sommaren 2015.
Berättelserna finns överallt

Min bakgrund som producent av budskap i ord och bild, i olika kanaler, gör att jag kan hitta spännande vägar för berättelserna att nå ut. Det gäller både mina egna och andras.

Arbete och fritid överlappar varandra. När jag inte skriver målar jag. Det tog en stund, men en dag förstod jag att jag skriver som jag målar – och målar som jag skriver.

Se min konst här >>