Manussamtal och en andra läsning

För dig som väljer det stora lektörspaketet ingår ett samtal per telefon när du har fått mitt utlåtande. Vi kan också ta det via mail. Syftet är att reda ut eventuella frågor som rör utlåtandet. Min ambition är att utlåtandet ändå ska vara så konstruktivt och tydligt att du ska kunna jobba vidare med det på egen hand.

Om du fortfarande är osäker på hur du ska gå vidare efter din bearbetning finns möjlighet att boka ett manussamtal. Vi gör en uppskattning hur lång tid du behöver och disponerar den på bästa sätt.

Vi kan antingen ses via Skype, i min skrivarateljé på Karby Gård i Täby norr om Stockholm, eller i Stockholms City. Arvodet för manussamtal är 700 kronor/påbörjad timme.

Finns behov av att jag läser ytterligare omarbetat material är arvodet 25 kr/sida.

: : :

Vill du anlita mig för en andra läsning av hela manuset får du 15% rabatt på grundavgiften. Kan du specificera ändringarna så att det effektiviserar arbetet är arvodet 700 kronor/påbörjad timme.

: : :

Arvodet gäller för privatpersoner. För företag tillkommer moms 25%.