Nyfiken på en biblioterapeut?

Vad gör en biblioterapeut? Finns det ens ett yrke som heter så? 

Biblioterapi beskrivs som ”ordets konst i utvecklingens och välmåendets tjänst”. För mig handlar det om att läsa och skriva för att få insikter i vad det är att vara människa. Med hjälp av en biblioterapeut som handledare kan man medvetet utforska upplevelsen av litteratur, skrivande, konst, film, musik eller andra uttryckande konstformer. Syftet är främja välmåendet och det personliga växandet genom reflektion och samtal.

Var kan en biblioterapeut göra nytta?

Biblioterapi kan tillämpas på en mängd områden, i skolan, inom vård och omsorg, men även psykoedukativt för att öka självkännedom och personlig utveckling. I psykoteraterapi kan biblioterapi vara ett komplement till samtalet, vid livskriser eller rehabilitering.

Sveriges första utbildning i biblioterapi

Hösten 2017 startade Sveriges första utbildning i det ”biblioterapeutiska arbetssättet” på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Som en av eleverna har jag fått bekräftat att det arbetssätt jag har som terapeut och skrivpedagog är biblioterapeutiskt. Och det är så man valt att beskriva det, att man är handledare i det biblioterapeutiska arbetssättet.

 

Biblioterapi i praktiken

Funkar det?

Det finns egentligen ingen regelrätt evidens för att biblioterapi fungerar, men väl beprövad erfarenhet. I USA, England, Tyskland och Finland har man arbetat länge och framgångsrikt med metoden. Att skrivandet och läsandet kan vara läkande råder det inga tvivel om. I en artikelserie i SvD sommaren 2016 refererades till Dr. JW Pennebakers metod i terapeutiskt skrivande, Expressive Writing, som evidensbaserad och framgångsrik för självkännedom och personlig utveckling.

En biblioterapeut handleder reflekterande samtal

Nyfiken på biblioterapi?

Du som vill utforska det här sättet att arbeta i ditt personliga utvecklingsarbete är varmt välkommen att höra av dig. Vid sidan av mitt arbete som psykosyntesterapeut är jag utbildad skrivarpedagog, med flera års erfarenhet av coachning och handledning i skrivande ur ett skönlitterärt perspektiv. I det arbetet har jag haft nytta av mina terapeutiska erfarenheter. Det är lätt att identifiera sig med sitt skapande, vilket i sin tur kan det ställa till det när det känns motigt. Men det motstånd vi möter är en naturlig del i processen.

Kontakta mig om du vill veta mer >>

Artikelserien i SvD, om terapeutiskt skrivande >>

 

Spara

Spara

Spara