Kreagrafens Lilla lektörspaket

Kreagrafens lilla lektörspaket är lämpligt för dig som vill ha ett övergripande utlåtande om manusets styrkor och eventuella svagheter. Jag läser hela ditt manus och ger dig kortfattade, konstruktiva råd hur du kan gå vidare. Jag gör inga noteringar i manuset. Istället får du responsen separat i 1 – 2  A4-sidor. Korrekturläsning ingår inte.

Startkostnad 5.200 kronor + 10 kronor/manussida från sida 25.

När vi är överens om att jag ska läsa ditt manus bokar vi in en tid när jag ska påbörja arbetet. Om det ligger mer än en månad fram i tiden skickar jag en faktura motsvarande 15% av totalbeloppet. Se det som en deposition som inte återbetalas om du bokar av läsningen.

I samband med att jag påbörjar arbetet får du en faktura med det resterande beloppet.  Priset gäller för privatpersoner. För företag tillkommer moms 25%.

Jag tar enbart emot manuskript via mejl (filformat Word).

Följande gäller för Lilla lektörspaketet:
• teckenstorlek minst 12 punkter.
• radavstånd minst 1,5 och inte mer än 65 nedslag per rad.
• typsnitt, Times New Roman, Garamond eller motsvarande serif.
• sidnumrering ska finnas.
• titel och ditt namn ska finnas, gärna som fotnot så att det syns på varje sida.

 

Korrekturläsning ingår inte i uppdraget.