Jag söker nya uppdrag

  De senaste åren har jag utforskat mitt inre landskap. Till hösten släpper jag en roman, och under tiden ägnar jag mig åt måleri. Det är både skrämmande och fantastiskt. Särskilt härligt att upptäcka att allt hänger ihop, det inre och det yttre, och allt däremellan. Sedan 2010 tar jag emot klienter i samtalsterapi. Jag […]

Forskning i duktighet

Det är några år sedan jag kom i kontakt med uttrycket PBS, ”Prestationsbaserad självkänsla”. Ungefär samtidigt kom boken ”Diagnos: Duktig” med bilden av en bettskena på omslaget. PBS låg till grund för utbrändhet, det man idag även kallar för ”utmattningsdepression”. En strävan att bli bekräftad genom det man gör, inte det man är. ”Duktig flicka” […]

Uppgradera Viljan

Det är det nya årets andra dag och jag har inte skrivit en rad, men jag väljer att inte hetsa upp mig för det. Jag tror inte att det jag gör nu sätter sin prägel på resten av året. Jag har inte heller skrivit någon lång lista med löften som ska infrias. Jag vill undvika […]