Hurra, jag är årets Margo Russel-stipendiat!

Jag är väldigt glad och stolt över att ha blivit tilldelad 2010 års stipendium till minne av Margo Russel, PsykosyntesAkademins grundare. Som psykosyntesterapeut, skrivarpedagog och författarcoach vill jag bidra till att psykosyntes når ut på fler arenor än terapirummet. Skrivandet är stort i Sverige och där kan psykosyntes vara en spännande inspirationskälla, i såväl det skönlitterära skrivandet som det terapeutiska.

Psykosyntesmodellerna kan bland annat användas för att skapa ett psykologiskt djup i fiktiva karaktärer. För mig som skrivarpedagog är psykosyntes även ett stöd i samtal med författare om hur de förhåller sig till sin egen kreativitet och sitt skrivande. Många gånger handlar det om att hitta en balans mellan varandet och görandet, flow och struktur.  Att förstå vad hinder och blockeringar står för och att de är ett naturligt inslag i den kreativa processen.

I mitt arbete som psykosyntesterapeut är skrivandet ett av många terapeutiska verktyg. Texten har, precis som bilden i bildterapi, en härbärgerande funktion och bidrar till det man kallar för desidentifiering av till exempel ett trauma. Expressive writing är en spännande teknik som jag gärna vill arbeta med, ur ett psykosyntesperspektiv.

Stipendiet delas ut på Margo Russel-dagen den 4:e juni 2010. >>

Tidigare stipendiater >>

Tack PsykosyntesAkademin, juryn, kurskamrater och inspiratörer som Eva Sanner, Bengt Renander, Andrea Bocconi, terapi- och skrivarklienter. Och min familj förstås.

0 reaktioner på ”Hurra, jag är årets Margo Russel-stipendiat!

Kommentera