Författarverkstad med korsbefruktning

Jag tycker att det är spännande att blanda olika uttryckssätt. Eftersom författarverkstan på Karby Gård sammanföll med Vårsalongens vernissage var det självklart att gifta ihop dem på något sätt. Alltså fick deltagarna i författarverkstan promenera över till utställningen och välja ett motiv, betrakta det under tystnad i minst fem minuter.

Nästa instruktion var att skriva en text som började med orden ”Jag minns …” med bilden som inspiration. Det blev fantastiska, berörande texter. Några av konstnärerna har i efterhand fått en utskrift av ”sin” berättelse. Det var mycket uppskattat.

Så här upplevde en av deltagarna, journalisten Eva Cloarec, dagarna på Karby gård. >>