På bara ett par decennier har Internet blivit den självklara kanalen där vi söker information och interagerar. Finns du inte representerad på nätet, finns du inte. Vad värre är, om informationen inte är aktuell eller relevant, kan det påverka uppfattningen om företaget, tjänsterna och produkterna.

Kreagrafen kan se över ditt informationsflöde, strukturera det och lägga upp en publiceringsplan som passar din verksamhet. Det effektiviserar driften. Det gäller såväl text som bild. Du kan även få hjälp med kampanjaktiviteter som kan samköras i olika sociala medier, och funktionalitet som uppmuntrar till interaktivitet.

Kreagrafen samarbetar med olika aktörer inom webbpublicering, såväl teknik som form. Finns behov av ett helt team som tar ett helhetsgrepp kan Kreagrafen ha en projektledande roll.

Ta kontakt för mer information >>