Att sätta smärtan på pränt

Scripturient – av The Project Twins

Marianne Goldman är psykosyntesterapeut och dramatiker och ordnar skrivarworkshops för bröstcancerdrabbade kvinnor. Det handlar om att våga möta sin oro, att både ”skriva av sig” och ”skriva in sig”, som en av kvinnorna säger i en artikel i SvD idag (20121001. 

Instruktionerna under workshopen är enkla: Rör din hand, pausa inte. Stryk inte ut. Tänk inte på stavningen, komma, punkt. Släpp kontrollen. Tänk inte, var inte logisk. Gå till smärtan, där det bränns. Om du gråter – fortsätt bara. Tio–femton minuter.

Forskaren och författaren James Pennebaker har utarbetat en metod som kallas Expressive Writing där man kan påvisa hur läkande det är att skriva. Man har bland annat kunnat se att självmordsfrekvensen bland soldater om lider av posttraumatisk stress minskar när de ägnar sig åt skrivande regelbundet. Även den fysiska hälsan påverkas, men det förutsätter att man skriver om traumat.

A study published in the April 14, 1999, issue of The Journal of the American Medical Association (JAMA) revealed that therapeutic writing can ease the symptoms of asthma and rheumatoid arthritis.

The study involved 70 people with asthma or rheumatoid arthritis asked to write about the most stressful event in their lives. Participants wrote about their emotional pain for 20 minutes without interruption on three consecutive days. Another group of 37 patients wrote about their plans for the day.

Four months later, 47% of the group who wrote about past traumas showed significant improvement—less pain and greater range of motion for the arthritis patients; increased lung capacity for the asthmatics—while only 24% of the group that wrote about their daily activities showed any progress.

Läs hela artikeln i Social Work Today här >>

Här en annan artikel på temat, ”Emotional and physical health benefits of expressive writing” av Karen A. Baikie och Kay Wilhelm

I boken ”The Writing Cure” (av Stephen Lepore och Joshua Smythe) finns exempel på olika studier som visar hur Expressive Writing kan påverka vår hälsa och vårt välbefinnande.

Kommentera