Att skrivandet kan vara läkande råder det inga tvivel om. I en artikelserie i SvD sommaren 2016 refererades till Dr. JW Pennebakers metod i terapeutiskt skrivande, Expressive Writing, som evidensbaserad och framgångsrik för självkännedom.

Idén är att det som kommer på pränt fungerar som en form av avidentifiering från känslor, tankar, handlingar. Jag är inte mina tankar, känslor, handlingar – jag har dem och nu får papperet härbärgera dem. Det här synsättet finns även inom bildterapi, att klienten placerar minnen av ett trauma utanför sig själv, visualiserat på ett papper.

venn_terapi_2Du som vill utforska det här sättet att arbeta i ditt personliga utvecklingsarbete är varmt välkommen att höra av dig. Vid sidan av mitt arbete som psykosyntesterapeut är jag utbildad skrivarpedagog, med flera års erfarenhet av coachning och handledning i skrivande ur ett skönlitterärt perspektiv. I det arbetet har jag haft nytta av mina terapeutiska kunskaper, eftersom det är lätt att identifiera sig med sitt skapande, vilket i sin tur kan det ställa till det, när det känns motigt. Och motstånd möter vi, i alla kreativa processer – det hör till.

Kontakta mig om du vill veta mer >>

Artikelserien i SvD, om terapeutiskt skrivande >>

 

Spara

Spara

Spara