Att skrivandet och läsandet kan vara läkande råder det inga tvivel om. I en artikelserie i SvD sommaren 2016 refererades till Dr. JW Pennebakers metod i terapeutiskt skrivande, Expressive Writing, som evidensbaserad och framgångsrik för självkännedom och personlig utveckling.

Ordets konst i utvecklingens och välmåendets tjänst.

Under hösten 2017 startar Sveriges första utbildning i det ”biblioterapeutiska arbetssättet” på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Jag är en av 24 elever som har haft turen att komma in. Jag har fått bekräftat att det arbetssätt jag redan har, som terapeut och skrivpedagog, är biblioterapeutiskt. Men allt går att utveckla, förstås. Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig >> skrivpedagog@kreagrafen.se

En av idéerna med det jag själv kallar för skrivterapi är att det som kommer på pränt bidrar till en form av avidentifiering. Jag är inte mitt trauma, mina tankar, känslor, handlingar – jag har dem och nu får texten på papperet härbärgera dem. Det här synsättet finns även inom bildterapi, att klienten placerar minnen av ett trauma utanför sig själv, visualiserat på ett papper.

venn_terapi_2Du som vill utforska det här sättet att arbeta i ditt personliga utvecklingsarbete är varmt välkommen att höra av dig. Vid sidan av mitt arbete som psykosyntesterapeut är jag utbildad skrivarpedagog, med flera års erfarenhet av coachning och handledning i skrivande ur ett skönlitterärt perspektiv. I det arbetet har jag haft nytta av mina terapeutiska erfarenheter. Det är lätt att identifiera sig med sitt skapande, vilket i sin tur kan det ställa till det när det känns motigt. Men det motstånd vi möter är en naturlig del i processen.

Kontakta mig om du vill veta mer >>

Artikelserien i SvD, om terapeutiskt skrivande >>

 

Spara

Spara

Spara