Jag har ägnat mig åt kommunikation i ord och bild i hela mitt yrkesverksamma liv,  bland annat som copywriter, kommunikatör och webbproducent. Efter tio år som grafisk formgivare startade jag Kreagrafen. Jag blev jag mer och mer engagerad i text och 1991 vidareutbildade jag mig till copywriter på RMI-Berghs i Stockholm .

Jag arbetade som copywriter och manusförfattare för teve under några år, tills den där ”flugan” – Internet – blev alltför lockande. Det var sent nittiotal och den digitala, mediala utvecklingen var explosionsartad. Det rådde pionjäranda och att vara generalist med bred kompetens var eftertraktat. Men det var också lätt att köra på för hårt och hamna i diket. Jag var farligt nära.

En av mina vändpunkter kom 2006. Jag hade återhämtat mig från turbulensen kring IT-haussen, och intresserade mig för pedagogik och personlig utveckling. Under de följande åren utbildade jag mig till skrivarpedagog, parallellt med en fyraårig utbildning till samtalsterapeut på PsykosyntesAkademin.

Skrivandet är det som förenar mina verksamheter som copywriter, skribent, kommunikatör, skrivarpedagog och samtalsterapeut. Att skrivandet kan vara läkande är jag övertygad om.